card

КАТЕРИНГ

Манай компани 2020 оноос орон нутагт катеринг үйлчилгээг хөгжүүлэх үйл ажиллагааг эхлүүлж, уул уурхайн компаниудад үйлчилгээгээ санал болгож хамтран ажиллаж байна.
ЗАХИАЛГА ӨГӨХ

Катеринг үйлчилгээнд хоол үйлдвэрлэл, кемпын үйлчилгээ, цэвэрлэгээ, ариутгалын үйлчилгээ зэрэг багтдаг. Бид катеринг үйлчилгээг явуулахдаа Монгол улсад мөрдөгдөж буй холбогдох стандарт, олон улсын аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тэргүүн туршлагуудыг хэрэгжүүлж ажиллахыг эрхэмлэдэг.

ТУРШЛАГА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Манай компани 2020 оноос Сэндвик Монголиа ХХК-ийн Ханбогд суманд байрлах салбар төвд 10 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй баг хамт олноор катеринг үйлчилгээ үзүүлж байна.

 

Хүсэлт илгээх